Mieszanki gumowe

ElastoGum - Mieszanki Gumowe - Zakład Produkcji Uszczelnień Technicznych

      Zakład Produkcji Uszczelnień: jako producent uszczelnień i wyrobów gumowych jednocześnie zajmujemy się produkcją mieszanek gumowych i silikonowych na potrzeby głównie naszej firmy. Produkujemy mieszanki w oparciu o własne receptury. Na potrzeby produkowanych przez nas wyrobów o specyficznych wymaganiach modyfikujemy nasze mieszanki, bądź jak zachodzi potrzeba opracowujemy nowe spełniające stawiane im wymagania. Np. odporności chemicznej, elastyczności, przewodności elektrycznej, twardości i ścieralności.

      Wysoką jakość naszych mieszanek osiągamy dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu składu mieszanek gumowych oraz zaawansowanej technologii produkcji gumy. Jednocześnie stale współpracujemy z pokrewnymi firmami w celu wymiany informacji i technologii z zakresu produkcji gum.

      Dzięki szerokiej współpracy oferujemy także na potrzeby przez nas produkowanych wyrobów mieszanki firm zewnętrznych. Szczególnie w przypadku mieszanek specjalnych, spełniających specyficzne wymagania klienta bądź wyrobu gumowego. Np. posiadające atest na kontakt z wodą pitną lub dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych.

i Start MIESZANKI   PODSTAWOWE MIESZANKI   SPECJALNE CHARAKTERYSTYKA   KAUCZUKÓW JAKOŚĆ KONTAKT

MIESZANKI
PODSTAWOWE

MIESZANKI
SPECJALNE

MIESZANKI
CERTYFIKOWANE NA

Kauczuk    NBR


 Mieszanki na bazie kauczuku nitrylowego.

 Zakres praca:    od -30 do +100 °C, krótkotrwale 120°C

Dostępne mieszanki :

EMG-60NBR ; EMG-70NBR ; EMG-77NBR ; EMG-82NBR ; EMG-90NBR

---

 

OPIS :

  Nitryl jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu. Procentowy stosunek tych związków chemicznych warunkuje stopień olejoodporności i mrozoodporności. Występuje jako polimer izoprenu. Stosowany w hydraulice i pneumatyce wulkanizat nitrylowy charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz wytrzymałością na zrywanie, odpornością na oleje, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu.

 ODPORNY na:

 • oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe,
 • smary,
 • płyny hydrauliczne,
 • węglowodory alifatyczne;
 • propan,
 • butan,
 • benzynę,
 • alkohole,
 • wodne roztwory soli,
 • rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach,
 • wodę do 60°C. (specjalne 100°C)

 NIEODPORNY na:

 • oleje i smary silikonowe,
 • płyny hamulcowe na bazie glikolu,
 • ciecze hydrauliczne typu HFD,
 • stężone kwasy i ługi,
 • węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri),
 • estry.


Powrót na stronę główną.

Charakterystyka
kauczuków

Kontakt:

Gadu Gadu Gadu Gadu - Status 3008543

Skype - Status

E-mail:
biuro@mieszanki-gumowe.eu
zbyt@mieszanki-gumowe.eu
logistyka@mieszanki-gumowe.eu

Tel/fax:
+48 (0) 71 399-03-00
+48 515-090-666

Adres:
Wilczyce ul. Dworska 11
51-361 Wrocław
woj. dolnośląskie