Mieszanki gumowe

ElastoGum - Mieszanki Gumowe - Zakład Produkcji Uszczelnień Technicznych

      Zakład Produkcji Uszczelnień: jako producent uszczelnień i wyrobów gumowych jednocześnie zajmujemy się produkcją mieszanek gumowych i silikonowych na potrzeby głównie naszej firmy. Produkujemy mieszanki w oparciu o własne receptury. Na potrzeby produkowanych przez nas wyrobów o specyficznych wymaganiach modyfikujemy nasze mieszanki, bądź jak zachodzi potrzeba opracowujemy nowe spełniające stawiane im wymagania. Np. odporności chemicznej, elastyczności, przewodności elektrycznej, twardości i ścieralności.

      Wysoką jakość naszych mieszanek osiągamy dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu składu mieszanek gumowych oraz zaawansowanej technologii produkcji gumy. Jednocześnie stale współpracujemy z pokrewnymi firmami w celu wymiany informacji i technologii z zakresu produkcji gum.

      Dzięki szerokiej współpracy oferujemy także na potrzeby przez nas produkowanych wyrobów mieszanki firm zewnętrznych. Szczególnie w przypadku mieszanek specjalnych, spełniających specyficzne wymagania klienta bądź wyrobu gumowego. Np. posiadające atest na kontakt z wodą pitną lub dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych.

i Start MIESZANKI   PODSTAWOWE MIESZANKI   SPECJALNE CHARAKTERYSTYKA   KAUCZUKÓW JAKOŚĆ KONTAKT

MIESZANKI
PODSTAWOWE

MIESZANKI
SPECJALNE

MIESZANKI
CERTYFIKOWANE NA

Charakterystyka kauczuków.

Kauczuk - ogólna nazwa dla nieusieciowanych polimerów o własnościach elastomerycznych. Kauczuki charakteryzują się pewnymi szczątkowymi własnościami elastycznymi, przy bardzo słabych ogólnych własnościach mechanicznych. Stanowią one półprodukt do otrzymywania gumy w wyniku wulkanizacji, czyli chemicznego sieciowania cząsteczek tworzących kauczuk.

Kauczuki dzieli się na naturalne i syntetyczne.

Kauczuk naturalny - substancja otrzymywana z soku mlecznego (lateksu) roślin kauczukodajnych - drzew, krzewów lub roślin zielnych. Obecnie najbardziej cenione są drzewa hewei czyli kauczukowca brazylijskiego (Hevea brasiliensis), uprawiane w Azji Południowo-Wschodniej.

Kauczuk syntetyczny - ogólna nazwa wszystkich kauczuków, otrzymywanych na drodze sztucznej syntezy chemicznej. Stanowi podstawowy składnik sztucznej gumy. Spotyka się je także w elastycznych żelach, sztucznych piankach, niektórych rodzajach farb lateksowych, wykorzystuje się je do produkcji elastycznych tkanin, lin i wielu innych zastosowań.

Do najważniejszych kauczuków syntetycznych należą:

  • - kauczuk butadienowo-styrenowy
  • - kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy
  • - kauczuk chloroprenowy
  • - kauczuk butylowy
  • - kauczuk etylenowo-propylenowy
  • - kauczuki polisierczkowe
  • - kauczuk silikonowy
  • - kauczuk uretanowy
  • - kauczuk butadienowy


Powrót na stronę główną.

Charakterystyka
kauczuków

Kontakt:

Gadu Gadu Gadu Gadu - Status 3008543

Skype - Status

E-mail:
biuro@mieszanki-gumowe.eu
zbyt@mieszanki-gumowe.eu
logistyka@mieszanki-gumowe.eu

Tel/fax:
+48 (0) 71 399-03-00
+48 515-090-666

Adres:
Wilczyce ul. Dworska 11
51-361 Wrocław
woj. dolnośląskie