Mieszanki gumowe

ElastoGum - Mieszanki Gumowe - Zakład Produkcji Uszczelnień Technicznych

      Zakład Produkcji Uszczelnień: jako producent uszczelnień i wyrobów gumowych jednocześnie zajmujemy się produkcją mieszanek gumowych i silikonowych na potrzeby głównie naszej firmy. Produkujemy mieszanki w oparciu o własne receptury. Na potrzeby produkowanych przez nas wyrobów o specyficznych wymaganiach modyfikujemy nasze mieszanki, bądź jak zachodzi potrzeba opracowujemy nowe spełniające stawiane im wymagania. Np. odporności chemicznej, elastyczności, przewodności elektrycznej, twardości i ścieralności.

      Wysoką jakość naszych mieszanek osiągamy dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu składu mieszanek gumowych oraz zaawansowanej technologii produkcji gumy. Jednocześnie stale współpracujemy z pokrewnymi firmami w celu wymiany informacji i technologii z zakresu produkcji gum.

      Dzięki szerokiej współpracy oferujemy także na potrzeby przez nas produkowanych wyrobów mieszanki firm zewnętrznych. Szczególnie w przypadku mieszanek specjalnych, spełniających specyficzne wymagania klienta bądź wyrobu gumowego. Np. posiadające atest na kontakt z wodą pitną lub dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych.

i Start MIESZANKI   PODSTAWOWE MIESZANKI   SPECJALNE CHARAKTERYSTYKA   KAUCZUKÓW JAKOŚĆ KONTAKT

MIESZANKI
PODSTAWOWE

MIESZANKI
SPECJALNE

MIESZANKI
CERTYFIKOWANE NA

Kauczuk    AU


 Mieszanki na bazie kauczuku uretanowego.

 Zakres praca:    od -30 do +80°C

Dostępne mieszanki :

EMG-90U ;

---

 

OPIS :

  Poliuretany, w przeciwieństwie do innych elastomerów, otrzymuje się przez poliaddycję z półproduktów małocząsteczkowych i małolepkich. Przetwórstwo prowadzi się albo przez termoplastyczne formowanie z przygotowanego granulatu (termoplastyczne elastomery PUR), albo przez odlewanie reaktywnych mieszanin. Można też posługiwać się klasycznymi metodami przetwórstwa elastomerów przez zmieszanie polimeru z napełniaczami i sieciowanie na walcach z końcową wulkanizacją w formach. AU i EU dzięki niezwykłe dużej wytrzymałości, giętkości i elastyczności można klasyfikować pod względem własności pomiędzy elastomerami, a termoplastami oraz duroplastami. Odznaczają się bardzo dużą odpornością na ścieranie, odpornością na oleje, na paliwa i ozon, wykazują dość znaczne tłumienie mechaniczne. AU ma nieco lepszą wodoodporność niż EU. Ze względu na ww. zalety materiał ten jest stosowany do produkcji uszczelnień mających zastosowanie w wysokociśnieniowej hydraulice siłowej oraz pneumatyce.

 ODPORNY na:

  • oleje i smary mineralne,
  • węglowodory alifatyczne,
  • wodę,
  • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB.

 NIEODPORNY na:

  • wodę powyżej 50°C i parę wodną,
  • alkohole,
  • uszlachetnione oleje mineralne,
  • rozcieńczone ługi i kwasy,
  • aminy,
  • rozpuszczalniki organiczne jak aceton lub tri.


Powrót na stronę główną.

Charakterystyka
kauczuków

Kontakt:

Gadu Gadu Gadu Gadu - Status 3008543

Skype - Status

E-mail:
biuro@mieszanki-gumowe.eu
zbyt@mieszanki-gumowe.eu
logistyka@mieszanki-gumowe.eu

Tel/fax:
+48 (0) 71 399-03-00
+48 515-090-666

Adres:
Wilczyce ul. Dworska 11
51-361 Wrocław
woj. dolnośląskie