Mieszanki gumowe

ElastoGum - Mieszanki Gumowe - Zakład Produkcji Uszczelnień Technicznych

      Zakład Produkcji Uszczelnień: jako producent uszczelnień i wyrobów gumowych jednocześnie zajmujemy się produkcją mieszanek gumowych i silikonowych na potrzeby głównie naszej firmy. Produkujemy mieszanki w oparciu o własne receptury. Na potrzeby produkowanych przez nas wyrobów o specyficznych wymaganiach modyfikujemy nasze mieszanki, bądź jak zachodzi potrzeba opracowujemy nowe spełniające stawiane im wymagania. Np. odporności chemicznej, elastyczności, przewodności elektrycznej, twardości i ścieralności.

      Wysoką jakość naszych mieszanek osiągamy dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu składu mieszanek gumowych oraz zaawansowanej technologii produkcji gumy. Jednocześnie stale współpracujemy z pokrewnymi firmami w celu wymiany informacji i technologii z zakresu produkcji gum.

      Dzięki szerokiej współpracy oferujemy także na potrzeby przez nas produkowanych wyrobów mieszanki firm zewnętrznych. Szczególnie w przypadku mieszanek specjalnych, spełniających specyficzne wymagania klienta bądź wyrobu gumowego. Np. posiadające atest na kontakt z wodą pitną lub dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych.

i Start MIESZANKI   PODSTAWOWE MIESZANKI   SPECJALNE CHARAKTERYSTYKA   KAUCZUKÓW JAKOŚĆ KONTAKT

MIESZANKI
PODSTAWOWE

MIESZANKI
SPECJALNE

MIESZANKI
CERTYFIKOWANE NA

Kauczuk    AEM


 Mieszanki na bazie kauczuku etylenowo-akrylowego.

 Zakres praca:    od -25 do +170°C krótkotrwale w powietrzu do +200°C

Dostępne mieszanki :

---

 

OPIS :

  Kauczuk etylenowo-akrylowy jest jednym z nowszych elastomerów o znacznej odporności cieplnej i umiarkowanej odporności na oleje. Kauczuk ten jest termopolimerem etylenu, akrylanu, metylu i termonomeru zawierająca grupę karboksylową umożliwiającą jego sieciowanie. Obecność tych trzech grup w kauczuku nadaje mu niezwykłe właściwości. Jego odporność na oleje i temperatury można porównać z kauczukiem akrylowym, jednak w stosunku do niego posiada znacznie lepsze własności fizyko-mechaniczne. Jego własności fizyko-mechaniczne znajdują się pomiędzy kauczukiem akrylowym ACM a kauczukiem fluorowym FPM /FKM.

 ODPORNY na:

 • wodę do 100°C,
 • roztwory kwasów i zasad,
 • glikole,
 • oleje pochodzenia roślinnego,
 • oleje silnikowe,
 • oleje hydrauliczne typu AFT,
 • smary na bazie węglowodorów alifatycznych.

  ŚREDNIO ODPORNY na:

 • alkohole,
 • ciecze chłodzące,
 • naftę.

 NIEODPORNY na:

 • węglowodory aromatyczne,
 • chlorowane węglowodory,
 • płyny hamulcowe,
 • benzynę o wysokiej zawartości węglowodorów aromatycznych,
 • estry i ketony.


Powrót na stronę główną.

Charakterystyka
kauczuków

Kontakt:

Gadu Gadu Gadu Gadu - Status 3008543

Skype - Status

E-mail:
biuro@mieszanki-gumowe.eu
zbyt@mieszanki-gumowe.eu
logistyka@mieszanki-gumowe.eu

Tel/fax:
+48 (0) 71 399-03-00
+48 515-090-666

Adres:
Wilczyce ul. Dworska 11
51-361 Wrocław
woj. dolnośląskie