Mieszanki gumowe

ElastoGum - Mieszanki Gumowe - Zakład Produkcji Uszczelnień Technicznych

      Zakład Produkcji Uszczelnień: jako producent uszczelnień i wyrobów gumowych jednocześnie zajmujemy się produkcją mieszanek gumowych i silikonowych na potrzeby głównie naszej firmy. Produkujemy mieszanki w oparciu o własne receptury. Na potrzeby produkowanych przez nas wyrobów o specyficznych wymaganiach modyfikujemy nasze mieszanki, bądź jak zachodzi potrzeba opracowujemy nowe spełniające stawiane im wymagania. Np. odporności chemicznej, elastyczności, przewodności elektrycznej, twardości i ścieralności.

      Wysoką jakość naszych mieszanek osiągamy dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu składu mieszanek gumowych oraz zaawansowanej technologii produkcji gumy. Jednocześnie stale współpracujemy z pokrewnymi firmami w celu wymiany informacji i technologii z zakresu produkcji gum.

      Dzięki szerokiej współpracy oferujemy także na potrzeby przez nas produkowanych wyrobów mieszanki firm zewnętrznych. Szczególnie w przypadku mieszanek specjalnych, spełniających specyficzne wymagania klienta bądź wyrobu gumowego. Np. posiadające atest na kontakt z wodą pitną lub dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych.

i Start MIESZANKI   PODSTAWOWE MIESZANKI   SPECJALNE CHARAKTERYSTYKA   KAUCZUKÓW JAKOŚĆ KONTAKT

MIESZANKI
PODSTAWOWE

MIESZANKI
SPECJALNE

MIESZANKI
CERTYFIKOWANE NA

Kauczuk    ACM


 Mieszanki na bazie kauczuku akrylowego.

 Zakres praca:    od -25 do +150°C krótkotrwale do +170°C

Dostępne mieszanki :

---

 

OPIS :

  Jest kopolimerem akrylów etylu lub butylu, albo ich mieszanin i monomeru zdolnego do sieciowania. W porównaniu z wulkanizatem nitrylowym wykazuje lepszą odporność na gorące powietrze, tlen, ozon i oleje. Nie jest wrażliwy na siarkę i chlor, a więc może być stosowany do pracy w olejach i smarach zawierające dodatki uszlachetniające. Elastomer akrylowy wykazuje duże odkształcenie trwale przy ściskaniu i mniejszą wytrzymałość na zerwanie w porównaniu z elastomerem nitrylowym.

 ODPORNY na:

  • oleje mineralne (silnikowe, przekładniowe) zawierające dodatki uszlachetniające,
  • warunkowo odporne na wodę.

 NIEODPORNY na:

  • trudnopalne ciecze hydrauliczne oparte na poliestrach, węglowodorach-HSD,
  • mieszaninach glikolu z wodą-HSC,
  • płyny hamulcowe na bazie glikoli,
  • węglowodory aromatyczne i chlorowane,
  • parę wodną, kwasy i zasady.


Powrót na stronę główną.

Charakterystyka
kauczuków

Kontakt:

Gadu Gadu Gadu Gadu - Status 3008543

Skype - Status

E-mail:
biuro@mieszanki-gumowe.eu
zbyt@mieszanki-gumowe.eu
logistyka@mieszanki-gumowe.eu

Tel/fax:
+48 (0) 71 399-03-00
+48 515-090-666

Adres:
Wilczyce ul. Dworska 11
51-361 Wrocław
woj. dolnośląskie