Mieszanki gumowe

ElastoGum - Mieszanki Gumowe - Zakład Produkcji Uszczelnień Technicznych

      Zakład Produkcji Uszczelnień: jako producent uszczelnień i wyrobów gumowych jednocześnie zajmujemy się produkcją mieszanek gumowych i silikonowych na potrzeby głównie naszej firmy. Produkujemy mieszanki w oparciu o własne receptury. Na potrzeby produkowanych przez nas wyrobów o specyficznych wymaganiach modyfikujemy nasze mieszanki, bądź jak zachodzi potrzeba opracowujemy nowe spełniające stawiane im wymagania. Np. odporności chemicznej, elastyczności, przewodności elektrycznej, twardości i ścieralności.

      Wysoką jakość naszych mieszanek osiągamy dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu składu mieszanek gumowych oraz zaawansowanej technologii produkcji gumy. Jednocześnie stale współpracujemy z pokrewnymi firmami w celu wymiany informacji i technologii z zakresu produkcji gum.

      Dzięki szerokiej współpracy oferujemy także na potrzeby przez nas produkowanych wyrobów mieszanki firm zewnętrznych. Szczególnie w przypadku mieszanek specjalnych, spełniających specyficzne wymagania klienta bądź wyrobu gumowego. Np. posiadające atest na kontakt z wodą pitną lub dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych.

i Start MIESZANKI   PODSTAWOWE MIESZANKI   SPECJALNE CHARAKTERYSTYKA   KAUCZUKÓW JAKOŚĆ KONTAKT

MIESZANKI
PODSTAWOWE

MIESZANKI
SPECJALNE

MIESZANKI
CERTYFIKOWANE NA

EMG-60EPDM (60E)

Mieszanka podstawowa


Oznaczenie Wg. ElastoGum :

EMG-60EPDM (60E)

Twardość :

60°ShA ±5%

Baza kauczukowa :

Etylowo-propylenowego EPDM >>

Zakres praca :

od -50 do +130 °C

Podstawowe zastosowanie :

Motoryzacja,  Sprzęt gosp. domowego

Kolor :

czarny

OPIS Mieszanki :

  Charakteryzuje się odpornością chemiczną, dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne oraz ozon. Jest dobrym izolatorem elektrycznym. Stosowany jest do uszczelnień pracujących w instalacjach wodnych, pralkach automatycznych i samochodowej hydraulice hamulcowej na bazie glikoli.

 Podstawowe WYROBY :

  • Pierścienie uszczelniające typu "O" Oringi,
  • Pierścienie uszczelniające typu "B",
  • Inne nietypowe.

 ODPORNOŚĆ :

  • woda pow. 130°C oraz parę wodną,
  • gorącą wodę i parę wodną,
  • roztwory kwasów i zasad,
  • ketony, estry i etery małocząsteczkowe,
  • roztwory mydła i środków piorących,
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD,
  • płyny hamulcowe na bazie glikoli.

U W A G I :

  ---.


Powrót na stronę główną.

Charakterystyka
kauczuków

Kontakt:

Gadu Gadu Gadu Gadu - Status 3008543

Skype - Status

E-mail:
biuro@mieszanki-gumowe.eu
zbyt@mieszanki-gumowe.eu
logistyka@mieszanki-gumowe.eu

Tel/fax:
+48 (0) 71 399-03-00
+48 515-090-666

Adres:
Wilczyce ul. Dworska 11
51-361 Wrocław
woj. dolnośląskie